Uitstralen wat je ambieert

Uitstralen wat je ambieert

Als organisatie wil je een zo goed mogelijke indruk maken bij je (potentiele) klanten. Je wilt een uitstraling die past bij je imago. Maar minstens zo belangrijk is het om ook indruk te maken op jouw eigen medewerkers.

Zij zijn het tenslotte die sámen met de huisstijl het gezicht van het bedrijf bepalen. De huisstijl moet de medewerker het gevoel geven werkelijk onderdeel te zijn van de organisatie.

Het gebeurt maar al te vaak dat een select groepje binnen het management team bepaalt dat het tijd is voor een nieuw logo. Er wordt een vormgevingsbureau ingeschakeld, er volgen een aantal concepten, er wordt een keuze gemaakt en hier vloeit bijna automatisch een huisstijl uit voort. Klinkt reuze efficiënt. En dan? Pas dan wordt er draagvlak gecreëerd bij de medewerkers. ‘Alsjeblieft, voortaan zien je briefpapier en bedrijfswagen er zo uit.’

Trots op je organisatie: wat vind jij belangrijk?

Ik kwam pas geleden in contact met een zwembad waar recent een restyle van het logo was doorgevoerd. Gedeeltelijk, want op de gevel prijkte nog een verouderd logo en aan de bewegwijzering in het gebouw te zien was dit ook een wirwar van typografie uit verschillende perioden. Het zwembad straalde niet uit ‘trots’ te zijn, een eigenschap waarvan ik overtuigd ben dat het belangrijk is voor een organisatie.

In gesprek met het management stuitte ik op nogal wat onbegrip: ‘Hoe kan het toch dat we niet meer bezoekers krijgen? We hebben nu toch een modern nieuw logo?’ ‘Waarom verdwijnen onze beste medewerkers naar andere zwembaden?’ en ‘Waarom hebben onze badmeesters en -juffen moeite met het positief begeleiden van jongeren?’

Ik ben een rondje gaan lopen door het zwembad en heb eens met een aantal medewerkers gepraat. ‘Wat vind jij belangrijk in de uitstraling van jouw zwembad?’ Alleen al door het gesprek aan te gaan, begin je nog vóór het ontwerpen met het creëren van een draagvlak. Daarmee wordt het doorvoeren van de uiteindelijke huisstijl en het waarborgen van een goed gebruik hiervan een stuk eenvoudiger. Het is uiteindelijk namelijk de medewerker die de huisstijl neer moet zetten.

Huisstijl ontwikkelen vanuit de collectieve ambitie

De nauwe samenwerking met managament en medewerkers is tijdens het volledige nieuwe ontwerptraject in stand gebleven. Vanuit de ambitie (Met plezier bewegen en gezondheid stimuleren bij alle leeftijden) ontdekten we met elkaar hoe positief de bijdrage van een huisstijl kan zijn aan het in de kracht zetten van een team.

Zo bleek dat het enthousiast stimuleren van bezoekers door de badmeesters en -juffen mede te maken had met de bedrijfskleding: geen van de medewerkers was gelukkig met de knalblauwe outfits die ze tot dan toe moesten dragen en het merendeel werd daardoor onzeker en had geen zin zich ’s ochtends in zijn werkoutfit te hijsen. Een groot verschil in beleving op de werkvloer bereikten we door meer sportieve, donkergrijze outfits te kiezen waarbij subtiel een polo in de kleur van de huisstijl wordt gedragen. ‘Sportschool stijl’ zoals een badmeester het benoemde, volledig passend bij de collectieve ambitie.

En door op aanraden van de werknemers het logo niet blauw te houden, maar juist een andere kleur met o.a. groen te geven, werkte dit motiverend: uit evaluatiegesprekken bleek het hele team hierdoor veel meer een gevoel te krijgen daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het stimuleren van gezondheid in de omgeving.

Stijl van het huis

Door te zorgen voor en goede corporate indentitymix waarbij de kernwaarden aantoonbaar en authentiek zijn, en waarbij geluisterd wordt naar de stem van de medewerker, ontwikkel je een huisstijl die verder gaat dan een logo en drukwerk. De kernwaarden moeten herkenbaar tot uiting komen in de communicatie; in kleur, vorm, typgrafie en layout maar juist ook in goede verbinding met de medewerker. Hoe wordt er met de klant gepraat? Hoe gedragen medewerkers zich in het verkeer met hun bedrijfswagen voorzien van huisstijl? Hoe verzorgen zij hun bedrijfskleding? Door zover te gaan in het ontwikkelen van een identiteit creëer je geen huisstijl, maar een ‘stijl van het huis’.

Enthousiast team

Dit zwembad is een voorbeeld van een zeer geslaagde organisatieverandering vanuit het fundament. Want natuurlijk was er meer aan de hand dan alleen een ‘verkeerde’ huisstijl. Door actief aan de slag te gaan met het omvormen van het oude zwembad in een frisse, flexibele organisatie op alle terreinen werd het zwembad weer trots. Het oude logo op de gevel werd vervangen door een kleurig nieuw exemplaar, de bewegwijzering werd volledig vernieuwd en, heel tekenend voor een organisatie die uitstraalt waar het voor staat: een feestelijke (her)opening van het zwembad volgde, met bezoekers, burgemeester en wethouders en vooral een enthousiast team medewerkers dat met trots de nieuwe identiteit deelde met publiek. De nieuwe koers straalde uit: dit zijn we en hier gaan we voor! En het gevolg? Niet alleen gedreven medewerkers maar ook meer bezoekers en een hogere score op gebied van klantervaring!