THINK BIG, ACT SMALL

We kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde denken als waarmee we ze creëerden.

Om voorop te komen moet je soms een sprintje trekken, om voorop te blijven moet je anticiperen op wat er om je heen gebeurt. En niet vergeten waar je naartoe op weg bent.

Wij zijn ervan overtuigd dat organisatieveranderingen sneller, eenvoudiger en met meer impact gerealiseerd kunnen worden. Zodat de organisatie kan meebewegen met nieuwe ontwikkelingen, concurrentie kan voorblijven en de collectieve ambitie wordt gerealiseerd. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar veranderingen.

ONZE LEIDENDE PRINCIPES

Elke organisatie is gestart door één of meer mensen die ergens in geloofden en een ambitie hadden om vanuit dat geloof succesvol te zijn. Wij noemen dit de Collectieve Ambitie, “Waar gaan we voor” en “waar staan we voor”. In de loop der tijd kan zo’n ambitie vervagen, minder bekend zijn binnen de organisatie of niet meer aansluiten bij de klantbehoeften.

De VeranderBende gaat pas met een verandering aan de slag als de Collectieve Ambitie duidelijk is, breed wordt gedeeld en aansluit op actuele klantbehoeften. Elke verandering wordt hieraan getoetst. Zonder deze ambitie, bijbehorende waarden en leidende principes is een organisatie stuurloos. En als de ambitie niet breed wordt gedeeld in de organisatie, zullen veranderingen moeizaam verlopen en niet de impact hebben die nodig is.

Image

Herijken ambitie

Image

Agile ontwikkelen

Image

Flexibel organiseren

Image

Je klant kennen

Image

Verbonden samenwerken

Image

Programmamanagement