Is sociale innovatie slim?

Is sociale innovatie slim?

‘Het slimste bedrijf van Nederland’ is de organisatie die slimmer werkt door de eigen mensen als het belangrijkste kapitaal te zien en hun competenties en talenten optimaal te benutten, en die daarbij heeft gekozen voor een andere vorm van organiseren en samenwerken.

Dinsdag 27 november wordt dit slimste bedrijf tijdens de Energiedag van de MKB Krachtcentrale bekendgemaakt.

Dit initiatief van Syntens Innovatiecentrum ter stimulering van sociale innovatie in het MKB, sluit perfect aan bij wat ook voor mij de belangrijkste drijvers zijn voor Het Nieuwe Werken. En zoals hopelijk ook uit mijn eerdere blogs op HNWblog duidelijk naar voren is gekomen, zijn dit: Zet mensen centraal door ze het vertrouwen en de ruimte te geven die ze nodig hebben. Daarmee kunnen ze het beste uit zichzelf halen. Inspireer en ondersteun de onderlinge samenwerking vanuit een duidelijke, collectieve en gedeelde ambitie. Hiermee haal je het beste uit je organisatie en blijf je optimaal wendbaar om tijdig te reageren op de vele veranderingen die op de organisatie afkomen.

HNW, hoe doe je dat nou?

HNW is nu al een tijdje onder ons en de laatste tijd klinkt steeds vaker de vraag: hoe ga je nu echt Nieuw Werken. Veel organisaties die claimen dit te doen hebben zich voornamelijk gericht op de realisatie en inzet van HNW-middelen. Een nieuwe kantoorinrichting met een grote diversiteit aan mooie functionele werkplekken en de inzet van de nieuwste communicatie- en samenwerkingsmiddelen. Maar bij HNW gaat het niet primair om dat nieuwe kantoor of die fancy communicatiemiddelen. Het zijn mogelijke katalysatoren voor die benodigde verandering en vaak handig om in te zetten, maar het zijn en blijven middelen, en dus geen doel. Door te focussen op de middelen wordt het doel – hoe halen mensen het beste uit zichzelf – niet, of in ieder geval moeilijker, gerealiseerd.

Hoe behaal je die doelen en resultaten wel? Door te focussen op je mensen! Maar hoe doe je dat dan? Een organisatie die volgens haar inzending voor het ‘Slimste Bedrijf van Nederland 2012’ op die manier haar doelen haalt, is een van de finalisten, Netvlies Internetdiensten.

Grotere betrokkenheid

In 2011 heeft Netvlies de organisatie opnieuw ingericht om die meer te laten aansluiten bij de langetermijnvisie en meer zelfstandigheid en ondernemerschap binnen de organisatie te bereiken. Met als resultaat een omzetgroei van 24 procent, waarbij de omzet uit bestaande klanten is gegroeid van 61 naar 82 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat klinkt veelbelovend, meer omzet en blijkbaar zeer tevreden klanten die herhaalaankopen doen. De klanten valt op dat de consultants een grotere betrokkenheid tonen, meer durven te vragen en daarmee mogelijk toekomstige problemen voorkomen. Intern is de betrokkenheid ook groter en dit leidt tot hogere productiviteit omdat de mensen eerder bereid zijn extra inzet te tonen waar nodig. Wat is er nu veranderd om dit voor elkaar te krijgen?

De containerbegrippen vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van HNW hebben bij Netvlies een concrete invulling gekregen. De belangrijkste organisatieverandering is dat de mensen op een interne marktplaats kunnen kiezen welk project ze uitvoeren bij een klant. Tevens krijgen ze het vertrouwen om de aanpak en planning voor het project zelf te bepalen. Hiermee wordt het project hun ‘eigen kindje’ en is de betrokkenheid vele malen groter dan in een situatie waar iemand anders voor jou bepaalt op welk project je moet gaan werken en wat je daarin moet doen.

Transparantie, zelfsturing en ondersteuning

Als je in een organisatie elkaar meer wilt vertrouwen (het is altijd wederzijds), moet je niets voor elkaar verbergen. Anders is het vertrouwen snel weg. Netvlies heeft er daarom voor gekozen de managementinformatie te delen. Het is transparant waar de organisatie op wordt gestuurd. Zo creëer je niet alleen transparantie, maar bied je de mensen die je vertrouwt ook handvatten om zichzelf en hun team te sturen.

Medewerkers zijn onderdeel van een zelfsturend (project)team. Er zijn geen functies met bijbehorende salarisschaal, maar rollen. Waardering is direct gekoppeld aan de waarde die je vanuit een rol toevoegt. Om deze eigen verantwoordelijkheid goed te kunnen invullen, wordt er innovatietijd beschikbaar gesteld te besteden aan een focusgroep en marktontwikkelingen

Nu is zelfsturing wat mij betreft hét organisatieconcept om mensen de ruimte te geven die ze nodig hebben, maar niet voor iedereen even makkelijk. Je moet mensen daarbij wel helpen. Die persoonlijke ondersteuning geeft Netvlies op diverse manieren. Alle medewerkers hebben een (groei)coach, er worden diverse assements aangeboden en er wordt 360˚feedback gegeven. Medewerkers krijgen vertrouwen en als je vindt dat je het nodig hebt, ontvang je hulp.

Is sociale innovatie slim? Ja!

Wat mij betreft is het antwoord zeker ‘ja’, omdat focus op mensen meer en vooral ook sneller resultaat oplevert dan focus op nieuwe middelen. Netvlies toont dat in elk geval aan.

Eerder gepubliceerd op Het Nieuwe Werken Blog