Einstein over problemenWe kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde denken als waarmee we ze creëerden.

-Albert Einstein

Om voorop te komen moet je soms een sprintje trekken, om voorop te blijven moet je anticiperen op wat er om je heen gebeurt. En niet vergeten waar je naartoe op weg bent.

Wij zijn ervan overtuigd dat organisatieveranderingen sneller, eenvoudiger en met meer impact gerealiseerd kunnen worden. Zodat de organisatie kan meebewegen met nieuwe ontwikkelingen, concurrentie kan voorblijven en de collectieve ambitie wordt gerealiseerd. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar veranderingen.

    Onze leidende principes

Collectieve Ambitie Leidt

Elke organisatie is gestart door één of meer mensen die ergens in geloofden en een ambitie hadden om vanuit dat geloof succesvol te zijn. Wij noemen dit de Collectieve Ambitie, “Waar gaan we voor” en “waar staan we voor”. In de loop der tijd kan zo’n ambitie vervagen, minder bekend zijn binnen de organisatie of niet meer aansluiten bij de klantbehoeften.
De VeranderBende gaat pas met een verandering aan de slag als de Collectieve Ambitie duidelijk is, breed wordt gedeeld en aansluit op actuele klantbehoeften. Elke verandering wordt hieraan getoetst. Zonder deze ambitie, bijbehorende waarden en leidende principes is een organisatie stuurloos. En als de ambitie niet breed wordt gedeeld in de organisatie, zullen veranderingen moeizaam verlopen en niet de impact hebben die nodig is.

VakMensen Maken Het Verschil

De ontwikkeling van organisaties moet terug naar de vakmensen. Vakmensen weten het beste wat er binnen en buiten de organisatie speelt en hoe het beter kan. Besluiten over een vakgebied moeten dus in beginsel genomen worden door die vakmensen. Dit vraagt om vertrouwen in dat vakmanschap en vertrouwen in de verbinding van de vakmensen met de Collectieve Ambitie. Vakmensen die dit vertrouwen voelen, pakken hun verantwoordelijkheid proactief op, omdat ze de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn en durven als nodig hulp te vragen.
De VeranderBende zorgt ervoor dat bij elke verandering de juiste vakmensen aan tafel zitten en de ruimte krijgen die ze nodig hebben om de beste keuzes te maken en door te voeren. Dit vertrouwen geeft snelheid, maakt besturing eenvoudiger, en zorgt voor een grotere impact van de veranderingen.

Werkenderwijs Ontwikkelen

In de huidige continu en snel veranderende wereld, is het weinig zinvol om te ontwikkelen vanuit blauwdrukken, die voor een langere periode een stappenplan vastlegt. Wij geloven in een aanpak waarin met kleine stappen, snelle resultaten worden gehaald. Elke stap is een belangrijke verandering, met impact, richting de Collectieve Ambitie. We houden focus, maar niet met oogkleppen. Voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden worden direct meegenomen in de volgende stappen. Al doende leren, experimenteren en bijsturen, richting de Collectieve Ambitie.
De VeranderBende zet bij elke verandering een organisatie neer die de hiervoor beschreven Agile aanpak ondersteunt en mogelijk maakt, zodat er op korte termijn resultaten met impact worden geboekt.

Van A Naar B Volgens B

Wij geloven erin, dat mensen pas echt iets leren, als ze het gaan doen. ‘Leren door te doen’. Daarom wordt er in elke veranderstap al zoveel mogelijk gewerkt volgens de uiteindelijk gewenste manier van werken. Zodat er tijdens het verandertraject al ervaring en inzicht wordt opgedaan met de nieuwe gewenste situatie.
De VeranderBende bepaalt samen met de vakmensen uit de organisatie, welke onderdelen van de nieuwe manier van werken (rollen, processen, systemen, afspraken) al direct ingezet worden.

Met Aandacht Uitvoeren

Snel betekent niet onzorgvuldig. Juist niet. Het is van het grootste belang dat de bij de verandering betrokken vakmensen de tijd krijgen en de nodige aandacht hebben voor hun bijdrage. Zodat elke stap in de verandering, hoe klein dan ook, zorgvuldig invulling krijgt. Versnellen door te vertragen.
De VeranderBende ziet er op toe dat de verandering de aandacht krijgt die het nodig heeft en verdient. Hierbij geldt afspraak = afspraak. tenzij er goede redenen zijn om bij te sturen. Afwijking van afspraken worden vanuit open contact met elkaar en de Collectieve Ambitie bepaald.

In Samenhang Bijsturen

Een verandering binnen een organisatie, staat nooit op zichzelf. Elke verandering hangt via de Collectieve Ambitie altijd samen met andere lopende veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

De VeranderBende zorgt ervoor dat verschillende trajecten op elkaar worden afgestemd zodanig dat ze elkaar versterken en gezamenlijk leiden tot gewenste Collectieve Ambitie.

Op Maat Ontwerpen

Er is geen standaard formule voor veranderingen. Elke verandering en elke organisatie, heeft zijn eigen uitdagingen. ‘One size fits all’ geldt niet.
De VeranderBende gebruik beproefde methodes, eigen ervaringen en de hiervoor genoemde leidende principes om te komen tot een op maat afgestemde veranderaanpak.

Laten we afspreken

  1. Hoe kunnen wij u het best bereiken?
  2. Invalid Input
  3. Invalid Input
  4. Invalid Input
  5. Invalid Input

Veranderbende @ Twitter

veranderbende
veranderbende Behoefte om "gezien te worden" in de #zorg . Het is net het echte leven. Een universele behoefte waar we met z'n allen aan kunnen bijdragen twitter.com/...
veranderbende
veranderbende Moet niet gekker worden. Naar vrouwen voetbal kijken met 3 vrouwen #NEDENG leuk hoor
Zoals ik in een eerdere blog al vermeldde: voor mij gaat Het Nieuwe Werken over mensen in hun kracht krijgen. Wat kan je doen als organisatie om mense...
Vorig jaar werd er een interessant filmpje onder mijn aandacht gebracht. Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Het gaat over een zwerm spreeuwen die ...
Als organisatie wil je een zo goed mogelijke indruk maken bij je (potentiele) klanten. Je wilt een uitstraling die past bij je imago. Maar minstens zo...
Ga naar boven